Bayersystem

Recykling

Informacje - Recykling
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464) określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał
firmie BAYERSYSTEM GRZENIA Sp. jawna nr rejestrowe:

E0010809W
E0010809WBW


 Podstawowe informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu elektronicznego:
  1. Pozbywanie się i recykling:

    Musisz pozbyć się zużytego sejfu z zamkiem elektronicznym w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami. Sejf z zamkiem elektronicznym zawiera elementy elektroniczne i baterie, nie można więc go wyrzucić razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Gdy w/w sejf osiągnie kres swego życia, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.


  2. Informacje o utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii:

    Ten symbol () oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt powinien być utylizowany osobno od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy ten produkt osiągnie kres swojego życia, zanieś go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Nieprawidłowe pozbycie się sprzętu elektronicznego przez konsumenta może być zagrożone karą grzywny. Specjalna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić środowisko naturalne oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
 

ul. Deszczowa 63
85-467 Bydgoszcz
tel. +48 52 320 73 15
tel. +48 52 360 97 25
kom. +48 572 706 812
salon@bayersystem.com


52-227 Wrocław
ul. Kleczkowska 19
tel./fax +48 71 329 08 13
wroclaw@bayersystem.com

Przejdź do sklepu Bayersystem

Jesteśmy pewni swojej jakości. Jeśli nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, gwarantujemy prawo zwrotu
w ciągu 10 dni zgodnie z obowiązującym prawem.

Więcej na ten temat
w Warunkach Handlowych

Formularz zamówienia

Katalog produktów 2010

Instrukcja użytkowania drabin

 Certyfikat wiarygodności

Instrukcja obsługi sejfu

Sprawdź wyprzedaż
projektowanie stron aps