NOWA NORMA SERII EN 131

Nowy standard europejski dla drabin według najnowszych norm serii EN 131

PN EN 131 2+A2:2017

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany dla wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 metry. Nowe regulacje normy EN 131-1, w zasadniczej części, dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa szerokość podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Zmodyfikowana norma EN 131-2, nakłada także na producentów szereg nowych wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz wprowadza nowy podział drabin pod względem grupy użytkowników.

Wszystkie produkty zostają podzielone na dwie klasy:

  • „Professional” to drabiny przeznaczone do użytkowania w środowisku pracy.
  • „Non-professional” to drabiny do użytku prywatnego.

Zgodnie z nowymi założeniami norm z serii EN 131 wszystkie drabiny muszą spełniać dodatkowe wymagania.

Opracowanie zawiera zestawienie następujących zmian:
  • I. Poszerzenie podstawy
  • II. Badanie wytrzymałości podłużnic
  • III. Badanie odporności na skręcanie drabin stojących
  • IIV. Test obciążenia zmiennego
  • IV. Badanie poślizgu podstawy
  • V. Badanie odporności na skręcanie drabin przystawnych

Wymaganie: Poszerzenie podstawy

Cel: Zagwarantowanie stabilności

W przypadku drabin o wysokości przekraczającej 3000 mm, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, nowa norma wymaga poszerzenia podstawy drabiny, do maksymalnie 1200 mm, zależnie od długości drabiny.

Uwaga:

To nowe wymaganie sprawia, że w przypadku drabin wieloczęściowych niektóre funkcje nie są już dostępne:

• W przypadku dotychczasowej konstrukcji drabin rozsuwanych, których długość po zsunięciu przekracza 3000 mm, części drabiny nie mogą być już stosowane oddzielnie.


Wymaganie: Badanie wytrzymałości podłużnic

Cel: ZAGWARANTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI

Metoda badania:
Stopień / szczebel w pozycji użytkowej jest obciążany mimośrodowo siłą próbną:
- około 270 kg dla drabin klasy „Professional”,
- około 225 kg dla drabin klasy „Non-professional”.

Wymaganie: :
• Drabina nie może być uszkodzona, funkcja musi być zapewniona.Wymaganie: Badanie odporności na skręcanie drabin stojących

Cel: ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Metoda badania:
Stopa drabiny jest mocowana zaciskiem.
• Platforma drabiny jest obciążana siłą około 74 kg.
• Następnie drabina jest rozciągana z boku siłą około 13,7 kg.

Wymaganie: :
• Podczas obciążania druga stopa drabiny może się odsunąć od dotychczasowej pozycji o maksymalnie 25 mm.Wymaganie: Test obciążenia ZMIENNEGO

Cel: ZAGWARANTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI

Metoda badania:
Zmienne obciążenie najwyższego stopnia lub szczebla oraz środkowego stopnia lub szczebla drabiny siłą około 150 kg.

• Powtórzenia - dla drabin klasy „Non-professional”: 10 000 cykli
• Powtórzenia - dla drabin klasy „Professional”: 50 000 cykli

Wymaganie: :
• Nie mogą wystąpić uszkodzeniaWymaganie: BADANIE POŚLIZGU PODSTAWY

Cel: ZAGWARANTOWANIE Antypoślizgowości

Metoda badania:
Drabina stoi na szklanej płycie.
• Drabina jest obciążana pośrodku siłą około 147 kg.
• Obciążanie jest powtarzane 4-krotnie.

Wymaganie: :
• Stopy drabiny mogą się przesunąć maksymalnie 40 mm w ciągu 1 minuty.

Wymaganie: Badanie odporności na skręcanie drabin przystawnych

Cel: ZAGWARANTOWANIE sztywności drabiny

Metoda badania:
• Jedna z podłużnic drabiny jest obciążana pośrodku siłą około 64 kg, po czym mierzy się odkształcenie obu podłużnic do określonej wartości wyjściowej.

Wymaganie: :
Różnica między odkształceniem obu ramion może wynosić maksymalnie 0,07 szerokości drabiny.

Contact Us

Say Hello

Wprowadź imię.
Wprowadź poprawny adres email.
Wprowadź wiadomość.

Grottgera 4, 85-227 Bydgoszcz

biuro@bayersystem.com

+48 52 370 60 10

Social media